เมื่อ 15  ธันวาคม  2565 นายอำนาจ  อำภะวา นายกเทศมนตรีตำบลฆ้องชัยพัฒนา เข้าร่วมรับโล่รางวัล "ชมรมผู้สูงอายุดีเด่น ระดับเขตสุขภาพ ปี 2565" ณ.โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี  จากนพ.สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย  เป็นผลงานที่ภาคภูมิใจของเทศบาล โดยดร.สุรศักดิ์  หันชัยศรี พร้อมภาคีเครือข่ายสุขภาพ (รพ.ฆ้องชัย รพ.สต.โนนเขวา กองสธ. สำนักปลัด)ในการขับเคลื่อนให้ชมรมฯเกิดความเข้มแข็งในครั้งนี้

-4
-3
-2
-1

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :