เมื่อวันที่  7  มิถุนายน  2564  คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนประจำเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา  ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย โดย นายอำนาจ  อำภะวา นายกเทศมนตรีตำบลฆ้องชัยพัฒนา เป็นประธานเพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ ม.1,ม.10  บ้านท่าแห่  จำนวน 4 ราย  เข้าเกณฑ์ช่วยเหลือ 3 ราย และออกติดตามให้ความช่วยเหลือมอบวัสดุซ่อมแซม  พร้อมสังกะสีให้กับผู้ประสบวาตภัย  ในวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ทุกรายจนแล้วเสร็จ การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความรวดเร็วเป็นที่พึงพอใจให้กับผู้ประสบภัยเป็นอย่างมาก

-642
2-3
2-1
2-2
2-8
2-7
2-6
2-5
2-4

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

: การป้องกันการทุจริตเทศบาล :

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :