เมื่อ 18 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา จัดอบรมเด็กและเยาวชน ตามโครงการวัยรุ่น วัยใส ไม่ท้องก่อนวัย รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง โดยมี นายสุวัฒน์ สารผล รองนายก ทต.ฆ้องชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ. ร.ร.ฆ้องชัยวิทยาคม มีเยาวชนที่เป็นนักเรียนเข้าร่วมกว่า 70 คน ในการอบรมครั้งนี้เยาวชนได้รับความรู้ ความเข่าใจในการใช้ทักษะชีวิต ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ในสังคมแห่งการแข่งขันและโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ในการอบรมครั้งนี้อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรค COVID อย่างเข้มงวด ดร.สุรศักดิ์....ภาพ/ข่าว

นายอำนาจ อำภะวา นายกเทศมนตรีตำบลฆ้องชัยพัฒนา ขอเชิญชวนพี่น้อง ชาวตำบลฆ้องชัยพัฒนา และประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ทุกท่าน ร่วมรณรงค์ สวมใส่ชุดผ้าแพรวา ผ้าถูไท และผ้าพื้นเมือง ในตลอดเดือนมีนาคม 2565 ซึ่งเป็นห้วงของการจัดงาน ”มหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาดของจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2565” เพื่อเป็นอนุรักษ์ ศิลป วัฒนธรรม ที่แสดงออกถึงความเป็นอัตลักษณ์ ของชาวกาฬสินธุ์...ดร.สุรศักดิ์ ภาพ/ข่าว

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 นายอำนาจ อำภะวา นายกเทศมนตรี ตำบลฆ้องชัยพัฒนา ได้นำคณะบริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน ประชาชน และพนักงานเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานงานประเพณีบุญคูณลานและมหกรรมของดีอำเภอฆ้องชัย ประจำปี 2565 โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มีการแสดงนิทรรศการ ขบวนแห่ของแต่ละชุมชน การนำเสนอสินค้าOTOP ในงาน โดยจัดกิจกรรมตั้งแต่ วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2565 งานนี้มีเป็นประจำทุกปี

เนื้อหาอื่นๆ...

หมวดหมู่รอง

: การป้องกันการทุจริตเทศบาล :

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :

หนังสือราชการ สถ.