หัวหน้าส่วนราชการ

 

นายณัฐวุฒิ  ไสยวิจิตร

ปลัดเทศบาล

 

sagon.JPG - 48.72 kB

ดร.สุรศักดิ์  หันชัยศรี

หัวหน้าสำนักปลัด

 

นายสมพงษ์  สีดา

ผู้อำนวยการกองช่าง

 

นางปทุมพร  จังโกฎิ

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

นางจิรานุวัฒน์ พัฒนสระคู

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

นางสาวเลิศภัสสร นาชัยเวศ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

: การป้องกันการทุจริตเทศบาล :

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :

: ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) :