หัวหน้าส่วนราชการ

 

นายณัฐวุฒิ  ไสยวิจิตร

ปลัดเทศบาล

 061-1175246

sagon.JPG - 48.72 kB

ดร.สุรศักดิ์  หันชัยศรี

หัวหน้าสำนักปลัด

 081-1181205

นายสมพงษ์  สีดา

ผู้อำนวยการกองช่าง

 083-8038895


นายเดมิตร   ใจบุญ

ผู้อำนวยการกองคลัง

081-5441348

นางจิรานุวัฒน์ พัฒนสระคู

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 061-0304631

นางสาวเลิศภัสสร นาชัยเวศ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 089-9189086

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

: การป้องกันการทุจริตเทศบาล :

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :