รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ในรอบ ๖ เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

: การป้องกันการทุจริตเทศบาล :

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :