สภาเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา

 • นายสมชาย นีละวงค์

  นายสมชาย นีละวงค์

  ประธานสภาเทศบาล
  • นายอภิสิทธิ์ โนนเวียงแก

   นายอภิสิทธิ์ โนนเวียงแก

   รองประธานสภา
   • นายสมชาย นีละวงค์

    นายสมชาย นีละวงค์

    สมาชิกสภา เชต ๑
    • นายสวรรณ์ นาถมทอง

     นายสวรรณ์ นาถมทอง

     สมาชิกสภา เขต ๑
     • นายไมตรี มูลเอก

      นายไมตรี มูลเอก

      สมาชิกสภา เขต ๒
      • นายวัชรพล ไชยมาตร

       นายวัชรพล ไชยมาตร

       สมาชิกสภาตำบลฆ้องชัยพัฒนาเขต2
   • นายอนิวัฒน์ ศรีชะตา

    นายอนิวัฒน์ ศรีชะตา

    เลขาสภา/สมาชิกสภา เขต ๑
    • นางสาวฐาปนี นาทันรีบ

     นางสาวฐาปนี นาทันรีบ

     สมาชิกสภา เขต ๑
     • นายอภิสิทธิ์ โนนเวียงแก

      นายอภิสิทธิ์ โนนเวียงแก

      สมาชิกสภา เขต ๒
      • นายสมบูรณ์ ศรเสนา

       นายสมบูรณ์ ศรเสนา

       สมาชิกสภาตำบลฆ้องชัยพัฒนาเขต2
   • นายทวีคิด อุปกา

    นายทวีคิด อุปกา

    สมาชิกสภา เขต ๑
    • นางหนูมอญ ชนะบูญ

     นางหนูมอญ ชนะบูญ

     สมาชิกสภา เขต ๑
     • นายคำเบ้า วิชาชัย

      นายคำเบ้า วิชาชัย

      สมาชิกสภา เขต ๒
      • นายอมร สุรินทร์

       นายอมร สุรินทร์

       สมาชิกสภาตำบลฆ้องชัยพัฒนาเขต2

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

: การป้องกันการทุจริตเทศบาล :

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :