สภาเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา


นายอำพล  นาสมฝัน

ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล

นายฉลอง  ทัพธานี

รองประธานสภา/สมาชิกสภา เขต  ๑

นายรณรงค์  นิตยารส

เลขาสภา/สมาชิกสภา เขต ๑

นายนันทา  วิเชียรชัย

สมาชิกสภา เขต ๑

นายทวีคิด  อุปกา

สมาชิกสภา เขต ๑

นายธนเดช  มาศงามเมือง

สมาชิกสภา เขต ๑


นางอภิวัน  แก้วลี

สมาชิกสภา เขต ๑

นายอำพล  นาสมฝัน

สมาชิกสภา เขต ๒

นายเสถียร  นาสุนทร

สมาชิกสภา เขต ๒

นายสมบูรณ์  ศรเสนา

สมาชิกสภา เขต ๒

นายอุดม  นาสมยนต์

สมาชิกสภา เขต ๒

นายคณิต  วิชาชัย

สมาชิกสภา เขต ๒

นายคำเบ้า  วิชาชัย

สมาชิกสภา เขต ๒
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

: การป้องกันการทุจริตเทศบาล :

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :

: ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) :