นายสมพงษ์  สีดา

ผู้อำนวยการกองช่าง

 


นางสาวนิภาดา  ภูวิชัย

เจ้าพนักงานธุรการ


-  ว่าง  -

นายช่างโยธา


นางสาวสุมาลี  มาศงามเมือง

ผช.เจ้าพนักงานธุรการ


นายประเชิญ  วิเชียรเพริศ

ผช.นายช่างสำรวจ


นางบุญลือ  ทัพภูเดช

คนงานทั่วไป


นายศิริศักดิ์  ไชยชาติ

พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวรัชนก  พัสดร

พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายไพบูลย์  พงษ์สิงห์

พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายเส็ง ศรีชะตา

พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายสายันต์ ศรเสนา

พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายปริญญา นาสุบิน

พนักงานจ้างเหมาบริการ


- ว่าง -

พนักงานจ้างเหมาบริการ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

: การป้องกันการทุจริตเทศบาล :

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :