• นายเดมิตร ใจบุญ

  นายเดมิตร ใจบุญ

  ผู้อำนวยการกองคลัง
  • (ว่าง)

   (ว่าง)

   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
  • (ว่าง)

   (ว่าง)

   หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
  • (ว่าง)

   (ว่าง)

   หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

 • น.ส.สุพิศย์ นาชัยเพิ่ม

  น.ส.สุพิศย์ นาชัยเพิ่ม

  นักจัดการงานทั่วไป
 • นายกฤษฎา มาศงามเมือง

  นายกฤษฎา มาศงามเมือง

  นักวิชาการคลัง
 • นางเพ็ญพักตร์ บุญโสดา

  นางเพ็ญพักตร์ บุญโสดา

  นักวิชาการพัสดุ
 • นางจุฑาทิพย์ พลอาจทัน

  นางจุฑาทิพย์ พลอาจทัน

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นายวิชัย เขตมนตรี

  นายวิชัย เขตมนตรี

  ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 • น.ส.อนิสา นาทันรีบ

  น.ส.อนิสา นาทันรีบ

  ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 • น.ส.ปาณิสรา แน่นอุดร

  น.ส.ปาณิสรา แน่นอุดร

  จ้างเหมาบริการ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :