น.ส.จิรานุวัฒน์  พัฒนสระคู

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 


นางศศิวรรณ  วิเชียรเพริศ

นักวิชาการศึกษา


นางพรรณทิพย์  ภูหัดทำ

นักสันทนาการ


นางคำกอง  วารีศรี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นายอุดร  นาเสริฐ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายชวนชัย  นาทันใจ

พนักงานจ้างตามภารกิจ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

: การป้องกันการทุจริตเทศบาล :

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :