คณะผู้บริหาร

 

นายปรีชา   ศรีจินดา

นายกเทศมนตรี

โทร 081-954-8319

นายสากล   ศรเสนา

รองนายกเทศมนตรี

โทร 085-647-3305

นายสมภีร์   เขตมนตรี

รองนายกเทศมนตรี

โทร 083-418-9677

นายสุวรรณ  นาสวาสดิ์

ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี 

โทร 062-150-3895

นายอาณัฐ   ศรเสนา

เลขานุการ นายกเทศมนตรี

โทร 087-421-1023

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

: การป้องกันการทุจริตเทศบาล :

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :

: ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) :