วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายปรีชา  ศรีจินดา นายกเทศมนตรีตำบลฆ้องชัยพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 โดยมีนายศิวัชฐ์  ระวังกุล นายอำเภอฆ้องชัย เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป ในพื้นที่อำเภอฆ้องชัย ช่วงเช้าจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายพวงมาลา กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลฯ ช่วงค่ำพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เพื่อบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกฯ 

และเป็นศิลิมงคลของชาวอำเภอฆ้องชัย ณ ที่ว่าการอำเภอฆ้องชัย อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

432880
1926
1927
S2007053
431814
423026
423024
423023
159677
70757

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

: การป้องกันการทุจริตเทศบาล :

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :

: ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) :