ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา ได้พิจารณาเห็นชอบให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสาธารณภัย(วาตภัย)และบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าว  เมื่อวันที่  15 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓   จำนวน 3 ราย ได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณะภัย  (ตามสภาพที่เกิดขึ้นจริงและเป็นไปตามระเบียบฯ) เหตุเกิดเมื่อวันที่  13 มิถุนายน ๒๕๖๓ 

68260
68265
68261
68271
68269
68264
 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

: การป้องกันการทุจริตเทศบาล :

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :

: ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) :