วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓  นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบริเวณโรงพยาบาลฆ้องชัย ณ โรงพยาบาลฆ้องชัย และโครงการพื้นที่เศรษฐกิจพอเพียงสวนนายอำเภอ " พอเพียง แก้จน ทั้งอำเภอ" และโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร อำเภอฆ้องชัย ประจําปี 2563 ณ สวนเศรฐกิจนายอำเภอ ที่ว่าการอำเภอฆ้องชัย อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยส่วนราชการในอำเภอฆ้องชัย สถานศึกษา ท้องถิ่น ท้องที่ และประชาชนจิตอาสา ในการนี้ นายปรีชา  ศรีจินดา นายกเทศมนตรี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม

-80006
-80002
-80007
-80001
-80004
-80005
-80003
-80001
  

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

: การป้องกันการทุจริตเทศบาล :

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :

: ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) :