เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา ขอเชิญชวน ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักที่มีความสำคัญ และความเป็นศิริมงคล ณ สำนักงานเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓  

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

: การป้องกันการทุจริตเทศบาล :

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :

: ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) :