แผนปฎิบัติกาในการรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา พ.ศ.๒๕๖๓

แผนป้องกัน

pdf

ประกาศใช้แผนป้องกัน

Size: 87.19 KB
Hits : 6
Date added: 2563-06-04
pdf

แผนป้องกันฯ 2563

Size: 1.05 MB
Hits : 15
Date added: 2563-06-04

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

: การป้องกันการทุจริตเทศบาล :

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :

: ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) :